Ebook Chuyên đề Nhi khoa Y học cổ truyền: Phần 2

Ebook Chuyên đề Nhi khoa Y học cổ truyền: Phần 2 nối tiếp phần 1 cung cấp kiến thức về bệnh thời khí và tạp bệnh cụ thể như thủy đậu, cảm mạo, quai bị, dịch lỵ, bại liệt; kinh phong; Hen suyễn; Cam tích; Nôn mửa; Hoàng đảm; Đái dầm...

Từ khóa: Chuyên đề nhi khoa y học cổ truyền, Chuyên đề nhi khoa, Y học cổ truyền, Bệnh thời khí, Các tạp bệnh ở trẻ em

pdf 153 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:25/05/2021 | Lượt xem:37 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận