Ebook Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Đỗ Xuân Lôi

Ebook Cấu trúc dữ liệu và giải thuật là tài liệu học tập bổ ích dành cho sinh viên ngành Công nghệ Thông tin ở nhiều cơ sở đào tạo cao đẳng, đại học và sau đại học. Có kết cấu nội dung gồm 3 phần và 11 chương tập trung giới thiệu các kiến thức cả lý thuyết và bài tập đi từ cơ bản đến nâng cao. Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Giải thuật đệ quy, Tin học ứng dụng, Tài liệu tin học, Cơ sở dữ liệu, Cấu trúc dữ liệu

pdf 306 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:13/09/2014 | Lượt xem:342 | Yêu thích: 2 | Bình luận: 0 | Download: 76

Đăng nhập để bình luận