Ebook Câu chuyện thần kỳ của eBay - Internet: Phần 2 - NXB Hồng Đức

Tiếp nối phần 1, phần 2 ebook trình bày những nội dung sau: Học cách bán, lập danh mục một mặt hàng để bán, quản lý việc bán hàng, kết thúc việc bán hàng, tự bảo vệ và giải quyết làm dụng. Mời các bạn cùng tham khảo ebook.

Từ khóa: Công nghệ thông tin, Câu chuyện thần kỳ của eBay Internet, Học cách bán trên eBay, Kế hoạch bán hàng online, Quản lý việc bán hàng

pdf 185 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:24/02/2019 | Lượt xem:75 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận