Ebook Bộ luật lao động của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Phần 2

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Bộ luật lao động của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", phần 2 trình bày các nội dung: Bảo hiểm xã hội, công đoàn, giải quyết tranh chấp lao động, quản lý nhà nước về lao động, thanh tra nhà nước về lao động, xử phạt vi phạm pháp luật lao động. Mời các bạn cùng tham khảo.
Đăng nhập để bình luận