Ebook Bí kíp Hóa học kiến thức bị lãng quên - Kaitorkid

Ebook "Bí kíp Hóa học kiến thức bị lãng quên" được biên soạn nhằm giúp các bạn dễ ghi nhớ những thứ rời rạc nhỏ lẻ trong SGK trở nên có hệ thống. Nội dung ebook gồm 4 phần chính: hóa học đại cương và hóa học phân tích, hóa học vô cơ, hóa học hữu cơ, chuyên đề bổ sung.

Từ khóa: Hóa đại cương, Hóa hữu cơ, Hóa vô cơ, Hoá phân tích, Công thức hóa học, Bí kíp Hóa học kiến thức bị lãng quên

pdf 87 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:31/01/2015 | Lượt xem:356 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 30

Đăng nhập để bình luận