Ebook Bài tập và giải bài tập Nguyên lý kế toán: Phần 1

Phần 1 cuốn "Bài tập và bài giải nguyên lý kế toán" bao gồm các bài tập và bài giải về: Bản chất và đối tượng kế toán, bảng cân đối kế toán, tài khoản và ghi số kép, tính giá các đối tượng kế toán, kế toán chi phí sản xuất và tính giá sản phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Từ khóa: Bài giải nguyên lý kế toán, Bài tập nguyên lý kế toán, Nguyên lý kế toán, Tính giá thành sản phẩm, Kế toán chi phí, Tài khoản kế toán

pdf 238 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:26/06/2020 | Lượt xem:424 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 14

Đăng nhập để bình luận