Ebook 99 phương án khuyến mãi diệu kỳ trong bán lẻ: Phần 2

Phần 2 ebook gồm các chương: Khuyến mãi ngày lễ tết truyền thống, khuyến mãi trong những dịp lễ khác, nhân viên phục vụ, khuyến mãi nhờ nhân viên tiếp thị,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.
Đăng nhập để bình luận