Ebook 101 thuật toán và chương trình - Bài toán khoa học kỹ thuật và kinh tế bằng ngôn ngữ Pascal: Phần 1

Phần 1 ebook 101 thuật toán và chương trình - Bài toán khoa học kỹ thuật và kinh tế bằng ngôn ngữ Pascal gồm nội dung 3 chương đầu tài liệu, trình bày những khái niệm chung về thuật toán, cách mô tả bài toán bằng ngôn ngữ máy tính; 101 bài toán; phân tích các thuật toán và lưu đồ của 101 bài toán.

Từ khóa: Bài toán khoa học kỹ thuật, Bài toán kinh tế, Ngôn ngữ Pascal, Kỹ thuật lập trình, Ngôn ngữ lập trình, Thuật toán lập trình

pdf 140 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/11/2016 | Lượt xem:157 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 6

Đăng nhập để bình luận