Ebook 101 bí phương thần dược chữa thương khoa - Điểm huyệt chân truyền đồ giải: Phần 1

Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Điểm huyệt chân truyền đồ giải - 100 bí phương thần dược chữa thương khoa, phần 2 giới thiệu tới người đọc các phương thuốc cấp cứu trị thương, các loại đan dược, phu dược loại (thuốc dịt bên ngoài), các loại thuốc cao. Mong rằng với cách nhìn đúng đắn trên cơ sở khoa học hiện nay, bạn đọc sẽ tìm thấy trong tập Tài liệu tham khảo này những điều bổ ích, lý thú và thiết thực cho mình.
Đăng nhập để bình luận

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)