Ebook 101 bài tập Kinh tế vĩ mô chọn lọc: Phần 2

Ebook 101 bài tập Kinh tế vĩ mô chọn lọc - Phần 2 bao gồm các chỉ dẫn, lời giải và đáp số cho các bài tập ở phần 1. Đây sẽ là 1 cuốn bài tập hay, giúp cho quá trình ôn tập của các bạn được dễ dàng và hiệu quả hơn với nhiều dạng bài tập cùng với đó là lời giải chuẩn và chi tiết. Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Kinh tế vĩ mô, Bài tập Kinh tế vĩ mô, 101 bài tập Kinh tế vĩ mô, Phân biệt đối xử bằng giá, Thị trường đầu vào, Hàng hóa công cộng

pdf 103 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/04/2017 | Lượt xem:209 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 13

Đăng nhập để bình luận