DỰ TOÁN CHI PHÍ

Dự toán là ước tính trước những khoảng thu chi về tài chính. Dự toán xây dựng công trình chỉ tiếu biếu giá xây dựng công trình trên cơ sở thiết kế bản vẽ thi công được xác định trong giai đoạn thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình, mỗi công trình có giá trị dự toán xây dựng riêng và được xác đ5inh bằng phương pháp riêng.

Từ khóa: dự toán chi phí, công trình xây dựng, dự toán xây dựng, lập dự toán, phương pháp xác định dự toán, thu nhập chịu thuế tính trước

ppt 62 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:178 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 19

Đăng nhập để bình luận