Du lịch sinh thái - một loại hình du lịch bền vững hay lớp ngụy trang của du lịch đại chúng

Sau khoảng ba thập kỷ hình thành và phát triển, quan điểm của nhiều học giả về bản chất của du lịch sinh thái đã có những thay đổi. Từ cái nhìn lạc quan tuyệt đối vào vai trò của du lịch sinh thái như một hoạt động du lịch hoàn hảo và không gây tổn hại cho điểm du lịch, một số người bắt đầu nghi ngờ về bản chất của hiện tượng này và cho rằng du lịch sinh thái thực chất chính là sự ngụy trang của du lịch đại chúng
Đăng nhập để bình luận