Du lịch Côn Đảo

Tài liệu trình bày các nội dung chính sau đây: Tài nguyên du lịch của Côn Đảo, tình hình khai thác du lịch hiện nay ở Côn Đảo, kinh nghiệm và bài học phát triển du lịch, một số hình ảnh về Côn Đảo. Tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

Từ khóa: Du lịch Côn Đảo, Tài nguyên du lịch của Côn Đảo, Thắng cảnh Côn Đảo, Khai thác du lịch Côn Đảo, Du lịch biển, Du lịch Việt Nam

27 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/06/2016 | Lượt xem:125 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)