Dự án tăng cường hoạt động du lịch tại các huyện sâu trong đất liền tỉnh Quảng Nam

Dự án tăng cường hoạt động du lịch tại các huyện sâu trong đất liền tỉnh Quảng Nam nhằm phát triển ngành du lịch lữ hành tại các khu vực nội địa của tỉnh Quảng Nam hướng tới giảm nghèo, tạo việc làm và bình đẳng giới cho người dân từ các vùng khó khan của tỉnh, tập trung vào nhóm phụ nữ thanh niên nhưng không chỉ giới hạn ở hai nhóm này. Mời các bạn tham khảo.
Đăng nhập để bình luận