Đời sống gia đình và vấn đề giới tính: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu tiếp tục trình bày nội dung về: Từ tình yếu đến hôn nhân, hạnh phúc gia đình và một số vấn đề của các cặp vợ chồng trẻ; một số bệnh lây qua đường quan hệ tình dục; kế hoạch hóa gia đình. Tài liệu được thực hiện để phục vụ cho công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình (KHH) của Đảng và Chính phủ hiện nay đối với thế hệ trẻ là sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Giới tính và đời sống gia đình, Giáo dục giới tính, Bệnh lây qua đường tình dục, Kế hoạch hóa gia đình, Quan hệ tình dục

pdf 87 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:31/12/2019 | Lượt xem:41 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận