Đồ án tốt nghiệp: Tìm hiểu lý thuyết và xây dựng Firewall trên nền Linux

Trong những năm gần đây, việc tổ chức và khai thác mạng Internet rất phát triển. Mạng Internet cho phép các máy tính trao đổi thông tin một cách nhanh chóng, thuận tiện. Mọi đối tƣợng đều có thể sử dụng các dịch vụ và tiện ích của Internet một cách dễ dàng nhƣ trao đổi thông tin, tham khảo các thƣ viện tri thức đồ sộ của nhân loại…Tai thời điểm hiện nay thì lơi ích của Internet là quá rõ ràng và không thể phủ nhận. Nhƣng một điều không may là đi kèm với nó là các nguy cơ mất an toàn thông tin trên Internet đang là một vấn đề hang đầu cản trở sự phát triển của Internet. Bảo đảm an toàn an ninh không chỉ là nhu cầu riêng của các nhà cung cấp dịch vụ mà nó còn là nhu cầu của chính đáng của mỗi ngƣời sử dụng. Các thông tin nhạy cảm về quốc phòng, thƣơng mại là vô giá và không thể để lọt vào tay đối thủ cạnh tranh.

Từ khóa: hệ điều hành Linux, phần mềm ứng dụng, xây dựng Firewall, kỹ thuật máy tính, công nghệ máy tính, kỹ thuật Linux

pdf 91 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:19/11/2012 | Lượt xem:220 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 9

Đăng nhập để bình luận