Điện toán đám mây

• Bài toán muôn thuở của các doanh nghiệp
– – – – – Quản lý Dữ liệu riêng, khách hàng, đối tác Giảm chi phí mức thấp nhất Dự trù khả năng mở rộng, nâng cấp Bảo mật Tính sẵn sàng
• Doanh nghiệp không cần quan tâm đến cơ sở hạ tầng, công nghệ mà chỉ lo tập trung vào sản xuất nâng cao năng suất • cloud computing ra đời để đáp ứng nhu cầu đó
• Theo Gartner (http://www.buildingthecloud.co.uk/) : “Một mô hình điện toán nơi mà khả năng mở rộng và linh hoạt về công nghệ thông tin được cung cấp như một dịch vụ cho nhiều khách hàng đang sử dụng các.

Từ khóa: quản lý dữ liệu, cơ sở hạ tầng, ứng dụng internet, kỹ thuật mạng, lập trình web

pdf 37 trang | Chia sẻ: trinh | Ngày:06/12/2012 | Lượt xem:145 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 8

Đăng nhập để bình luận