Đề xuất giải pháp ecgonomi giảm thiểu ô nhiễm bụi tại một công ty cơ khí

Để đưa ra giải pháp góp phần cải thiện tình hình ô nhiễm bụi tại các cơ sở sản xuất ngành cơ khí luyện kim đề tài tiến hành khảo sát một công ty Cơ khí. Kết quả nghiên cứu cho thấy hầu hết các phân xưởng sản xuất đều phát sinh bụi nhưng bụi nhiều nhất là ở phân xưởng đúc, người công nhân phải làm việc trong điều kiện có nồng độ bụi cao. tại phân xưởng đúc người công nhân phải làm việc trong điều kiện có nồng độ bụi cao. Tại phân xưởng đúc nồng độ bụi vượt tiêu chuẩn cho phép từ 1,4 đến 4,6 lần. Phân xưởng đúc gang và phân xưởng đúc thép vẫn còn những nơi phát sinh bụi nhưng kém hiệu quả. Tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của các hệ thống hút bụi và thiết kế hệ thống hút bụi cục bộ tại một số khi vực phát sinh bụi.

Từ khóa: Công nghệ môi trường, Giải pháp ecgonomi, Giảm thiểu ô nhiễm bụi, Công ty cơ khí, Ô nhiễm không khí, Bảo vệ môi trường

pdf 8 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:29/12/2018 | Lượt xem:82 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận