Đề thi Quản trị chiến lược

Nội dung chính của "Đề thi Quản trị chiến lược" nêu lên các câu hỏi giúp các bạn củng cố lại kiến thức của môn Quản trị chiến lược. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết đề thi.

Từ khóa: Đề thi Quản trị chiến lược, Quản trị chiến lược, Mối quan hệ tổ chức và chiến lược, Thiết lập môi trường kinh doanh

5 trang | Chia sẻ: maisao | Ngày:26/02/2015 | Lượt xem:161 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận