Đề tài: “Vận dụng các chính sách Marketing-mix tại Trung tâm Du lịch Hà Nội”.

Trong nền kinh tế thị trường, bất kỳ một doanh nghiệp kinh doanh nào muốn tồn và phát triển đều phảI vận dụng Marketing vào trong quá trình kinh doanh. Trung tâm Du lịch Hà Nội tuy mới thành lập nhưng trong quá trình hoạt động kinh doanh đã vận dụng các chính sách Marketing một cách có hiệu quả.

Từ khóa: tiểu luận marketing mix, đề tài marketing, luận văn marketing, đề án marketing, nghiên cứu marketing, xúc tiến sản phẩm nước khoán

pdf 60 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:05/07/2012 | Lượt xem:158 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 6

Đăng nhập để bình luận