Đề tài “Tiềm năng hoạt động du lịch bền vững ở khu đô thị cổ Hội An và những biện pháp”

Là một trong những ngành phát triển nhanh nhất và mang lại nhiều lợi nhuận
nhất trên thế giới. Du lịch không những mang đến nhiều cơ hội cho phát triển
kinh tế đặc biệt là cho quá trình phát triển của một đất nước. Nó có thể tạo ra
nguồn thu nhập và việc làm đáng kể thông qua việc phát triển các nguồn lực
văn hóa và thiên nhiên.

Từ khóa: khu đô thị cổ, dịch vụ du lịch, du lịch bền vững, phố cổ Hội An, đô thị cổ Hội An, chuyên đề tốt nghiệp

doc 44 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:05/07/2012 | Lượt xem:145 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 8

Đăng nhập để bình luận