Đề tài: "Phân tích hiệu quả Marketing của dòng sản phẩm tour du lịch trong nước ở trung tâm điều hành du lịch thuộc công ty Canthotourist"

Theo số liệu thống kê không riêng của Thành phố Cần Thơ mà của đa số các tinhd, thành phố khác trong nước, số lượng khách nội địa đang tăng đột biến trong những năm gần đây chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong cơ cấu khách du lịch cả từng địa phương. Vì thế các công ty du lịch

Từ khóa: luận văn báo cáo, luận văn mẫu, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận nghiên cứu đề tài, đề án tốt nghiệp,

pdf 140 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:05/07/2012 | Lượt xem:140 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 9

Đăng nhập để bình luận