Đề tài: phần cứng máy tính

Đến những năm 1990, khái niệm máy tính đã thực sự tách rời khỏi khái niệm điện toán và trở thành một ngành khoa học riêng biệt với nhiều lĩnh vực đa dạng và khái niệm hơn hẳn ngành điện toán thông thường và được gọi là công nghệ thông tin. Tuy vậy đến ngày nay, một số người vẫn còn nhầm lẫn giữa hai khái niệm điện toán và công nghệ thông tin.

Từ khóa: luận văn báo cáo, kỹ thuật máy tính, kỹ thuật sửa chữa, máy tính ứng dụng, sửa chữa máy tính, thiết bị máy tính

doc 10 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:25/10/2012 | Lượt xem:99 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận