Đề tài: "Môi trường du lịch tại chùa Hương - thực trạng và giải pháp"

Bước vào thế kỷ 21 - kỷ nguyên của sự phát triển; ngành du lịch thế giới nói chung và du lịch Việt Nam nói riêng đang đứng trước nhiều thời cơ và thách thức mới. Để có thể đáp ứng và bắt kịp được với những vấn đề đang đặt ra trước mắt cần có nhiều sự đổi mới về cả chất và lượng, trong đó vấn đề môi trường là vấn đề rất quan trọng trong chiến lược phát triển lâu dài của ngành này

Từ khóa: tiểu luận ngành du lịch, môi trường du lịch, tác động của du lịch, môi trường du lịch tự nhiên, môi trường du lịch nhân văn, ngành du lịch

pdf 28 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:05/07/2012 | Lượt xem:126 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận