Đề cương ôn tập môn: Khoa học đất

Đề cương ôn tập môn "Khoa học đất" cung cấp cho các bạn 9 câu hỏi bài tập có hướng dẫn lời giải về: Vai trò của đất đai trong đời sống xã hội, vai trò của H2O trong quá trình phong hóa hóa học, so sánh phẫu diện đất đỏ vàng và đất lúa nước,... Hy vọng tài liệu giúp các bạn đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.

Từ khóa: Đề cương Khoa học đất, Ôn tập Khoa học đất, Khoa học đất, Vai trò của đất đai, Vai trò của nước, Quá trình phong hóa hóa học

doc 8 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:22/03/2016 | Lượt xem:179 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận