Đánh giá tác động môi trường

Cuốn giáo trình "Đánh giá tác động môi trường" này được biên soạn để giảng dạy cho sinh viên ngành Môi trường và sinh viên ngành quản lý Đất đai. Với đối tượng đó, chúng tôi cố gắng trang bị phần kiến thức cơ bản của phương pháp công cụ, bước đi trong đánh giá tác động môi trường và lấy môi trường đất - đặc biệt là Đất Nông nghiệp và các hoạt động trên đất Nông nghiệp làm trọng tâm

Từ khóa: tài liệu học đại học, môi trường đất, quản lý đất đai, đất nông nghiệp, tác động của môi trường, chỉ số môi trường

pdf 165 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:116 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận