Đánh giá liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp

Nghiên cứu này tập trung vào làm rõ các vấn đề như: Các hình thức liên kết phổ biến là gì? Hiệu quả của các hình thức này? Sự khác biệt trong đánh giá giữa Trường ĐH và DN khi đánh giá về những vấn đề này? Nguyên nhân của sự khác biệt này là gì.

Từ khóa: Tạp chí khoa học, Liên kết đại học và doanh nghiệp, Quản trị Kinh doanh, Quá trình chuyển giao công nghệ, Khởi nghiệp kinh doanh

pdf 10 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/04/2020 | Lượt xem:57 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận