Đánh giá cảm nhận của du khách đối với các điểm tham quan du lịch nhân văn ở tỉnh Thừa Thiên - Huế

Với đặc trưng là nguồn tài nguyên du lịch nhân văn đa dạng và đặc sắc, các điểm tham quan du lịch nhân văn ở Thừa Thiên - Huế (TT-H) đã tạo sức hút to lớn đối với du khách trong và ngoài nước. Bài báo phân tích cảm nhận của du khách về các giá trị của tài nguyên, các yếu tố sản phẩm hàng hóa và dịch vụ cơ bản khi tham quan tại các điểm du lịch nhân văn. Kết quả của bài báo là cơ sở để nâng cao hiệu quả khai thác các điểm tham quan du lịch nhân văn nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của du khách.

Từ khóa: Du lịch nhân văn, Điểm du lịch nhân văn, Cảm nhận du khách, Tài nguyên du lịch nhân văn, Làng nghề truyền thống, Phát triển du lịch bền vững

pdf 10 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/06/2016 | Lượt xem:97 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận