Công nghệ phần mềm

Công nghệ phần mềm hay kỹ nghệ phần mềm (tiếng Anh: software engineering) là sự áp dụng một cách tiếp cận có hệ thống, có kỷ luật, và định lượng được cho việc phát triển, sử dụng và bảo trì phần mềm. Ngành học kỹ nghệ phần mềm bao trùm kiến thức, các công cụ, và các phương pháp cho việc định nghĩa yêu cầu phần mềm, và thực hiện các tác vụ thiết kế, xây dựng, kiểm thử (software testing), và bảo trì phần mềm. Kỹ nghệ phần mềm còn sử dụng kiến thức của các lĩnh vực như kỹ thuật máy tính, khoa học máy tính, quản lý, toán học, quản lý dự án, quản lý chất lượng, công thái học phần mềm (software ergonomics), và kỹ nghệ hệ thống (systems engineering).

Từ khóa: Công nghệ phần mềm, thiết kế dữ liệu, thiết kế giao diện, thiết kế phần mềm, phần mềm ứng dụng, kỹ thuật máy tính

pdf 43 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:11/10/2012 | Lượt xem:165 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 6

Đăng nhập để bình luận