Công nghệ mạ điện

Tài liệu " Công nghệ mạ điện" được biên soạn trên cơ sở lấy công nghệ mạ là chủ đạo, căn cứ vào tình hình thực tế trong nước, kết hợp với tài liệu tiên tiến của nước ngoài được áp dụng rộng rãi, nội dung rất toàn diện, phong phú. tài liệu cũng cập nhật những kiến thức mới có liên quan và phù hợp với đối tượng sử dụng cũng như cố gắng gắn những nội dung lý thuyết với những vấn đề thực tế thường gặp trong thực tế, đời sống để tài liệu có tính thực tiễn cao

Từ khóa: Công nghệ mạ điện, hướng dẫn mạ điện, phương pháp mạ điện, cẩm nang mạ điện, kinh nghiệm mạ điện

pdf 364 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:115 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận