Công nghệ in bê tông 3D - định hướng phát triển và áp dụng ở Việt Nam

Bài viết sử dụng tiếp cận nghiên cứu tổng quan theo hướng định tính, nhắm tới mục đích giới thiệu công nghệ, chỉ ra tiềm năng, thách thức và phân tích những điểm nổi bật mà công nghệ này có thể thay đổi tích cực ngành xây dựng Việt Nam. Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, một nghiên cứu tổng quan đã được thực hiện dựa trên các bài báo khoa học được xuất bản trong tạp chí quốc tế uy tín.

Từ khóa: Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng, Công nghệ in bê tông 3D, Kỹ thuật đắp dần, Thi công tự động, Công nghệ in

pdf 8 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:24/04/2019 | Lượt xem:82 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận