Công nghệ gia công trên máy CNC

Với sự phát triển không ngừng của các thành tựu khoa học - công nghệ, đặc biệt là lĩnh vực điều khiển số và tin học đã cho phép các nhà chế tạo máy ứng dụng vào máy cắt kim loại các hệ thống điều khiển ngày càng tin cậy hơn với tốc độ xử lý nhanh hơn với giá thành hạ hơn.

Từ khóa: Chương trình tham số, điều khiển tự động, khoa học công nghệ, máy CNC, sản xuất hàng loạt, máy điều khiển, công nghệ gia công

pdf 49 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:29/10/2012 | Lượt xem:96 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận