Công nghệ CNC

Một trong những thành tựu quan trọng nhất của tiến bộ khoa học kỹ thuật là tự động hóa sản xuất. Phương thức cao của tự động sản xuất là sản xuất linh hoạt (dây chuyền mềm). trong dây chuyền sản xuất linh hoạt thì máy điều khiển số CNC ( Computer Numerical Control) đóng vai trò rất quan trọng.

Từ khóa: Công nghệ CNC, điều khiển tự động, khoa khoa học công nghệ, máy CNC, sản xuất hàng loạt, máy điều khiển, công nghệ gia công

pdf 277 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:29/10/2012 | Lượt xem:108 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận