Cơ sở hình thành giá

Chúng ta đều biết rằng, con người ngay từ khi xuất hiện đã tiến hành các hoạt động kinh tế. Hoạt động kinh tế luôn giữ vị trí trọng tâm trong mọi hoạt động xã hội và là cơ sở cho các hoạt động văn hoá, chính trị, khoa học, xã hội. Khi nghiên cứu các hoạt động kinh tế, người ta đưa ra những tư tưởng , những quan điểm kinh tế khác nhau, tư tưởng kinh tế xuất hiện là do quá trình hoạt động kinh tế nảy sinh nhiều vấn đề cần giải đáp. Từ thời cổ đại và trung đại, người ta đã nghiên cứu các vấn đề kinh tế như; ruộng đất, thuế khoá, tiền tệ ...

Từ khóa: Cơ sở hình thành giá, học thuyết kinh tế, lý thuyết kinh tế, khoa học kinh tế, kinh tế chính trị, nguyên lý giá trị

pdf 91 trang | Chia sẻ: trinh | Ngày:21/11/2012 | Lượt xem:139 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 6

Đăng nhập để bình luận