Cơ sở đo lường điện tử

Đo lường là khoa học về các phép đo, các phương pháp và các công cụ để đảm bảo các phương pháp đo đạt được độ chính xác mong muốn. Phương pháp đo trực tiếp: dùng máy đo hay các mẫu đo (các chuẩn) để đánh giá số lượng của đại lượng cần đo. Đặc điểm: đơn giản, nhanh chóng, loại bỏ được các sai số do tính toán.

Từ khóa: đo lường điện tử, vô tuyến điện, sai số đo lường, máy hiện sóng ( oxilo), đo tần số, đo độ di pha

pdf 93 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:132 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận