Cơ lưu chất ứng dụng

Cũng giống như bất cứ mô hình toán học nào về thế giới thực, cơ học chất lưu phải đưa ra một một giả thiết cơ bản về các chất lưu đang được nghiên cứu. Những giả sử này được biến thành các phương trình phải được thỏa mãn nếu như các giả thiết đó là đúng. Ví dụ, hãy xét một chất lưu không nén trong không gian 3 chiều. Giả sử bảo toàn khối lượng có nghĩa là với mọi mặt đóng cho trước (chẳng hạn mặt cầu) tỷ lệ khối lượng chảy từ "bên ngoài" vào "bên trong" mặt đó phải cùng với tỷ lệ khối lượng chảy theo các hướng "bên trong" ra "bên ngoài". (Nói cách khác, khối lượng "bên trong" vẫn là không đổi, cũng như khối lượng "bên ngoài"). Điều này có thể được chuyển thành một phương trình tích phân trên mặt đóng đó.

Từ khóa: Cơ lưu chất ứng dụng, Công nghệ nhiệt lạnh, khoa học công nghệ, kỹ thuật công nghệ, công nghệ lạnh, công nghệ nhiệt

pdf 49 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:02/11/2012 | Lượt xem:81 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận