Cơ bản về LayerPhotoshop

Cả Photoshop và ImageReady đều cho phép bạn tách riêng những phần khác nhau của một tấm hình trên các layer. Mỗi layer lại có thể được chỉnh sửa riêng rẽ và cho phép bạn có những khả năng linh hoạt hơn khi tạo và thao tác với hình ảnh.
Mỗi file trong PhotoShop bao gồm 1 hoặc nhiều layer. Khi bạn mở một file mới, theo mặc định nó sẽ là layer background, layer này có thể chứa một màu nào đó hoặc một hình ảnh mà có thể nhìn thấy qua vùng trong suốt của layer nằm trên nó. Bạn có thể quan sát và thao tác với các layer trên Layers palette.

Từ khóa: Cơ bản về LayerPhotoshop, đồ họa máy tính, kỹ thuật đồ họa, ảnh kỹ thuất số, đồ họa ứng dụng, đồ họa máy tính, phần mềm đồ họa

pdf 36 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:17/10/2012 | Lượt xem:119 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận