Cơ bản về lập trình C

Để lập trình được vi điều khiển ta phải biết được 2 ngôn ngữ thông dụng nhất
hiện nay là C và ASM với hai loại ngôn ngữ này ta có thể lập trình điều khiển
được các dòng vi điều khiển. ở đây tôi chỉ giới thiệu với các pác về ngôn ngữ lập
trình C thôi!
Ngôn ngữ lập trình C là một ngôn ngữ bậc cao nó hơn hẳn ASM nhưng nó được
ra đời sau. Ngôn ngữ C thì cần phải hiểu bản chất của nó chứ không như ASM
nên thế các bạn phải học lý thuyết về ngôn ngữ C trước đã.