Chuyên đề: xử lý sự cố bằng DOS

Năm 1980 mua lại bản quyền 86-DOS (Q-DOS) từ Seattle Computer Products
Tháng 8/1981 ra đời phiên bản 1.0 với tên là PC-DOS
Tháng 5/1982 ra đời phiên bản 1.25 và được đổi tên thành MS-DOS
Tháng 6/1991 ra đời phiên bản 5.0 với nhiều tính mới
Tháng 6/1994 ra đời phiên bản 6.22
Tháng 8/1995 ra đời phiên bản 7.0, làm nên cho Windows 95 khởi động
Tháng 9/2000 ra đời phiên bản 8.0 đi kèm với Windows ME
                                                                                                    

Từ khóa: xử lý sự cố bằng DOS, chuyên đề tin học, kỹ thuật máy tính, khoa học máy tính, ứng dụng DOS, phần mềm ứng dụng

ppt 17 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:23/10/2012 | Lượt xem:150 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận