Chuyên đề "Pháp luật trong quản lý đầu tư và quản lý chất lượng công trình"

Chuyên đề này hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng về quản lý chất lượng công trình xây dựng; áp dụng đối với chủ đầu tư, nhà thầu, tổ chức và cá nhân có liên quan trong công tác khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng, bảo hành và bảo trì, quản lý và sử dụng công trình xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam

Từ khóa: quản lý dự án, quản lý đầu tư, quản lý chất lượng, luật đất đai, luật đầu tư, luật nhà doanh nghiệp

pdf 117 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:159 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 9

Đăng nhập để bình luận