Chương trình marketing ngân hàng

Marketing ngân hàng là một hệ thống tổ chức, quản lý của ngân hàng để đạt được mục tiêu đặt ra là thỏa mãn tốt nhất nhu cầu về vốn, về các dịch vụ khác của ngân hàng đối với nhóm khách hàng lựa chọn bằng các chính sách, các biện pháp hướng tới mục tiêu cuối cùng là tối đa hóa lợi nhuận. Marketing Ngân Hàng đóng vai trò rất quan trọng của ngân hàng trong hiện tại, và đặc biệt trong tương lai.

Từ khóa: Chương trình marketing ngân hàng, bài giảng marketing ngân hàng, tài liệu ngân hàng, quảng cáo cho ngân hàng, marketing sản phẩm

pdf 24 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:15/04/2013 | Lượt xem:127 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận