Chương 9: Một số hợp đồng trong thương mại

Mua bán hàng hoá là một hành vi thương mại, theo đó người bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hoá cho người mua và nhận tiền; người mua có nghĩa vụ nhận hàng và trả tiền cho người bán theo sự thoả thuận của hai bên.

Từ khóa: hợp đồng thương mại, pháp luật Việt Nam, kinh tế Việt Nam, kinh tế xã hội, kinh tế đầu tư, luật kinh tế

ppt 35 trang | Chia sẻ: trinh | Ngày:06/12/2012 | Lượt xem:103 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận