Chương 5: Pháp luật về hộ kinh doanh

Theo Điều 141 Luật Doanh nghiệp:
Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp;
Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào;
Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân.

Từ khóa: Pháp luật về hộ kinh doanh, pháp luật Việt Nam, kinh tế Việt Nam, kinh tế xã hội, kinh tế đầu tư, luật kinh tế

ppt 24 trang | Chia sẻ: trinh | Ngày:06/12/2012 | Lượt xem:147 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận