Chương 4: Ngôn ngữ JavaScript

JavaScript, theo phiên bản hiện hành, là một ngôn ngữ lập trình kịch bản dựa trên đối tượng được phát triển từ các ý niệm nguyên mẫu. Ngôn ngữ này được dùng rộng rãi cho các trang web, nhưng cũng được dùng để tạo khả năng viết script sử dụng các đối tượng nằm sẵn trong các ứng dụng. Nó vốn được phát triển bởi Brendan Eich tại Hãng truyền thông Netscape với cái tên đầu tiên Mocha, rồi sau đó đổi tên thành LiveScript, và cuối cùng thành JavaScript. Giống Java, JavaScript có cú pháp tương tự C, nhưng nó gần với Self hơn Java. .js là phần mở rộng thường được dùng cho tập tin mã nguồn JavaScript.

Từ khóa: Ngôn ngữ JavaScript, Kiểu dữ liệu, Xử lý sự kiện, ngôn ngữ lập trình, kỹ thuật lập trình, lập trình máy tính

ppt 88 trang | Chia sẻ: trinh | Ngày:18/12/2012 | Lượt xem:133 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 11

Đăng nhập để bình luận