CHƯƠNG 2 : TỔ CHỨC HỆ THỐNG Ngân Sách Nhà Nước

Tổ chức HTNS được thể hiện bằng việc xây dựng HTNS các cấp, xác định mối quan hệ giữa các khâu trong HTNS và qui định quyền hạn trách nhiệm của các cấp chính quyền trong việc quản lý NS các cấp nhằm phân phối sử dụng hợp lý và có hiệu quả nguồn tài chính.

Từ khóa: Ngân Sách Nhà Nước, tài chính Nhà Nước, kinh tế Nhà Nước, kinh tế xã hội, chi tiêu ngân sách, kinh , hệ thống ngân sách

ppt 44 trang | Chia sẻ: trinh | Ngày:24/11/2012 | Lượt xem:120 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận