Chủ Đề 10: Ô nhiễm nguồn nước

Ý thức bảo vệ nguồn nước của người dân chưa cao,giếng khoan tại các
hộ dân bố trí quá gần các nơi có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước cao
như nhà vệ sinh, sàn nước, bể tự hoại,...phần lớn các giếng khoan
không có bệ giếng bảo vệ. Sử dụng nguồn nước còn nhiều hoang
phí,không tận dụng nước mưa, ao hồ để sử dụng trong tưới cây,làm
mát…khai thác nguồn nước chưa đúng quy định của nhà nước,chưa
nhận thức về bảo vệ tài nguyên nước.

Từ khóa: nước thải công nghiệp, tài nguyên môi trường, tác hại do ô nhiễm , chuyên đề môi trường, , Ô nhiễm nguồn nước, bảo vệ tài nguyên nước

ppt 73 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:144 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận