Chính sách phát triển công nghiệp tại đia phương (nghiên cứu áp dụng với tỉnh Bắc Giang)

Công nghiệp, là một bộ phận của nền kinh tế, là lĩnh vực sản xuất hàng hóa vật chất mà sản phẩm được "chế tạo, chế biến" cho nhu cầu tiêu dùng hoặc phục vụ hoạt động kinh doanh tiếp theo. Đây là hoạt động kinh tế, sản xuất quy mô lớn, được sự hỗ trợ thúc đẩy mạnh mẽ của các tiến bộ về công nghệ, khoa học và kỹ thuật.

Từ khóa: chính sách công nghiệp, đô thị hóa, phát triển đô thị, nghiên cứu đô thị, phát triển công nghiệp, Bắc Ninh, chính sách nhà nước

pdf 205 trang | Chia sẻ: ngoc | Ngày:06/10/2012 | Lượt xem:84 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận