Chiến lược và chính sách nguồn lực

Tái cấu trúc nền tài chính quốc gia là một nhiệm vụ mà nhiều quốc gia trên thế giới đã và đang thực hiện và Việt Nam không nằm ngoài xu hướng đó. Tuy nhiên tái cấu trúc nền tài chính của một quốc gia cũng sẽ gặp phải những thách thức không nhỏ, nhất là về chính sách.

Từ khóa: Chiến lược , chính sách nguồn lực, nghệ thuật quản lý, quản trị chiến lược, quản trị marketing, quản trị nhân sự

pdf 62 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:18/06/2013 | Lượt xem:100 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 5

Đăng nhập để bình luận