Chiến lược đại dương xanh

Cuốn sách này nói về tình bạn, về lòng trung thành và về niềm tin mà chúng ta cần xây dựng nên dành cho những người xung quanh. Chính tình bạn đó, niềm tin đó đã là điểm khởi đầu cho chúng tôi bắt đấu hành trình khám phá những ý tưởng mới trong cuốn sách này và cuối cùng là viết ra những ý tưởng đó.

Từ khóa: Chiến lược đại dương xanh, kinh tế xã hội, lý thuyết kinh tế, nghiên cứu khoa học, xã hội cuộc sống, kỹ năng sống

doc 231 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:14/10/2012 | Lượt xem:117 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 7

Đăng nhập để bình luận