Chế tạo thanh giằng JW nhằm nâng cao hiệu quả chống giữ phối hợp giữa neo và neo cáp dự ứng lực cho đường lò dọc vỉa đào trong than

Bài viết tập trung vào nghiên cứu để chế tạo thanh giằng kiểu mới giúp nâng cao khả năng làm việc phối với neo và neo cáp, giữ đường lò ổn định. Thông qua phương pháp phân tích tổng hợp chỉ ra hạn chế của thanh giằng đang sử dụng, từ đó đề xuất thanh giằng mới có tiết diện ngang dạng JW, sử dụng phần mềm ANSYS kiểm nghiệm khả năng làm việc của thanh giằng JW.
Đăng nhập để bình luận